สอบถามข้อมูล

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารพละศึกษา
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์. 0-7567-2508-10
โทรสาร 0-7567-2507

cultural.wu@gmail.com