โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกโนราเยาวชนเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์/โทรสาร
0-7547-6566
0-7547-6578

E-MAIL
cultural.wu@gmail.com