แนะนำการใช้งานคอร์สเรียนโนราออนไลน์

เข้าสู่เว็บไซต์โนราออนไลน์  https://acc.wu.ac.th

เลือกหลักสูตรที่ต้องการจะเรียนจากหน้าแรกของเว็บ หรือคลิกที่เมนูหลักสูตรเพื่อดูหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน

เลือกหลักสูตรที่ต้องการจะเรียน  โดยคลิกที่รูปหลักสูตรนั้นหรือคลิกที่ปุ่ม View More เพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร

เมื่อกดคลิกเลือกหลักสูตร และดูรายละเอียดหลักสูตรแล้ว กดปุ่ม Start Now  เพื่อเข้าสู่บทเรียน

สำหรับการเข้าเรียนครั้งแรก  ให้กดปุ่ม Sign up เพื่อลงทะเบียนเรียน

กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และกดปุ่ม Place Order

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และแสดงหน้าต่างดังรูป และคลิกที่ชื่อหลักสูตรเพื่อเข้าสู่บทเรียน